NASZE REALIZACJE

Zrealizowana przez Naszą firmę inwestycja w rejonie przejść dla pieszych zakłada poprawę bezpieczeństwa dla pieszych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii.
- doświetlenie przejść dla pieszych oprawami TECEO LED
- wykorzystanie znaków aktywnych wraz z pulsatorami
- montaż opraw liniowych BRUK LINE
- instalacja aktywnych kocich oczek w powierzchni jezdni
- użycie płyt integracyjnych jako elementów oznakowania dotykowego przeznaczonego do wzbudzania czujności osób niewidomych i słabowidzących
- dostosowanie terenu poprzez kompleksową przebudowę rejonu skrzyżowania zakładającą wdrożenie prawidłowej pochylni dla ruchu pieszych
- wykonanie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową
Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem pionowym przy pasażu handlowym
Rozbiórka budynku mieszkalnego
Przebudowa infrastruktury zatok autobusowych poprzez:
- Rozbiórkę istniejących elementów
- Budowę ciągów chodników przystosowanych dla ruchu pieszego
- Wyniesienie miejsca docelowego zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego
- Wykonanie i montaż elementów użyteczności publicznej w postaci wiat przystanków autobusowych
Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 2029P
Wykonanie i montaż balustrad mostowych
Koszenie pasów dróg publicznych
Wyznaczenie przejścia dla pieszych i regulacja chodników, montaż wysp azylowych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego metodą grubowarstwową, montaż tablic fluorescencyjnych na wysięgnikach
Wykonanie i montaż barier U-11a typu szczeblinka
Wykonanie i montaż barier U-11a typu szczeblinka wraz z montażem barier ochronnych sprężystych w zestawie z poręczą zabezpieczającą dla ruchu pieszego przy istniejącym przepuście
Montaż elementów infrastruktury miejskiej
Wyznaczenie miejsc parkingowych na terenie inwestycji mieszkaniowej
Montaż odbojnic gumowych na miejscach postojowych
Budowa boiska sportowego przeznaczonego do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą
Montaż oznakowania pionowego
Odnowienie oznakowania poziomego
Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych na parkingach podziemnych

Kontakt

Biuro: ul. Malinowa 29, 62-095 Murowana Goślina

Plac: ul. Gnieźnieńska 40, 62-095 Murowana Goślina

Napisz wiadomość

BDT Wysocki Paweł - NIP: 777-334-90-62 - REGON: 383125087